Aristocats offisielle hjemmeside

Skriv ut
PDFDisse har spillt i AristoCats i perioden 1973 – 2010

FASTE
                                                                                                                År                  år
Navn                                                                                                   begynt          sluttet
Inge Glesnes                                                                                     1973                -
Torstein Hjelle                                                                                   1973                -
Helge Hammarsland                                                                       1973             1981
Jan Eivind Sæle                                                                                1974             1975
Per Kåre Spilde                                                                                 1974             1975
Rodney Morken                                                                                 1979             1980
John Antonessen                                                                              1980             1985
Helge Kleppe                                                                                     1980             1981
John P.(Jonas)Mo                                                                             1981                -
Kjell Kallestad                                                                                    1981             1991
                                                                                                              1993               -
Arnulf Aspevik                                                                                     1985             1993
John Taylor                                                                                         1990             1991
Rolf Ebbesvik                                                                                     1991             1993
Helge Kvinge                                                                                      1991             1993
Bjørn Breilid                                                                                        1994             1999
David Genius                                                                                      1995             1997
Anita Heggholmen                                                                             2004             2005
David Genius (assosièrt medl.)                                                      2007             2010
Ingolf H.Torgersen (assosièrt medl.)                                             2008             2010
Thor-Inge Stokke (assosièrt medl.)                                                2010

 

STAND-IN

Tor Strømme                                                                                       1976              1976
Geir Scholz                                                                                           1977             1977
Kjell Kallestad (’Kjell på Tuo’)                                                          1977             1977
Harald Dyb                                                                                           1978             1978
Bjørn Tore Aasheim                                                                           1979             1979
Bjørn Breilid                                                                                         1983      –     1994
Dag Wolf                                                                                               1986             1986
Gunnar Bergstrøm                                                                              1987             1987
Jon Arve Knutsen                                                                                1987             1987
’Jansen’                                                                                                1989             1989
Bjørn Tore Hommelsund                                                                  1989              1989
Chlaes                                                                                                  1991              1991
Arne Myksvoll                                                                                       1993              1993

Som omtalt i nedenforstående artikkel har AristoCats
og vokalisten Kjell Kallestad 'gått-hver-til-sitt'.
Dette ble annonsèrt allerede i februar iår,  men ble ikke
effektuèrt før 4. september 2016, - grunnet kontaktsmessige forhold.

Gjennom dette siste halve året har AristoCats arbeidet
hardt og målrettet med naturlige tilpasninger til
endringer, som følge av denne 'skilsmissen'.
Resultatet viste seg tidlig:  AristoCats går videre
med kvinnelig vokalist, Siv Berge; - en moden dame med
energi 'så det holder'.
.....så vet dere det !!

Ny vokalist!
Selv om vår nye vokalist fikk prøve seg sammen med AristoCats i Seljord
sist sommer, regner vi Nøsteboden 19.oktober 2016 som dato for
første spillejobb for AristoCats m/Siv Berge.
Det blir kun ca. 40 minutter med AristoCats denne kvelden, men vi
vi gleder oss storlig !!!
Siden går 'ferden' videre til spillesteder over det ganske land; - en komplett
spilleliste vil bli og finne i spalte på denne hjemmesiden 1.november.

Denne hjemmesiden er å regne som foreløpig, men den vil snarlig og fortløpende
oppdatères med opplysninger om det meste fra miljøet rundt AristoCats;
- gruppen så vel som tilhengerne.

AristoCats startet opp som et country-/gammeldans-orkester ved inngang på syttitallet. Navnet fikk orkesteret visst nok i 1973, noe som markèrer den egentlige oppstarten.

- Og for ordens skyld - vi befinner oss på Sotra, vest for Bergen.

Les mer …

AristoCats er et danseorkester fra Sotra utenfor Bergen. Klikk deg rundt på siden for å finne mer informasjon om oss.

Login Skjema Login på Medlemsområde