Disse har spillt i AristoCats i perioden 1973 – 2010

FASTE
                                                                                                                År                  år
Navn                                                                                                   begynt          sluttet
Inge Glesnes                                                                                     1973                -
Torstein Hjelle                                                                                   1973                -
Helge Hammarsland                                                                       1973             1981
Jan Eivind Sæle                                                                                1974             1975
Per Kåre Spilde                                                                                 1974             1975
Rodney Morken                                                                                 1979             1980
John Antonessen                                                                              1980             1985
Helge Kleppe                                                                                     1980             1981
John P.(Jonas)Mo                                                                             1981                -
Kjell Kallestad                                                                                    1981             1991
                                                                                                              1993               -
Arnulf Aspevik                                                                                     1985             1993
John Taylor                                                                                         1990             1991
Rolf Ebbesvik                                                                                     1991             1993
Helge Kvinge                                                                                      1991             1993
Bjørn Breilid                                                                                        1994             1999
David Genius                                                                                      1995             1997
Anita Heggholmen                                                                             2004             2005
David Genius (assosièrt medl.)                                                      2007             2010
Ingolf H.Torgersen (assosièrt medl.)                                             2008             2010
Thor-Inge Stokke (assosièrt medl.)                                                2010

 

STAND-IN

Tor Strømme                                                                                       1976              1976
Geir Scholz                                                                                           1977             1977
Kjell Kallestad (’Kjell på Tuo’)                                                          1977             1977
Harald Dyb                                                                                           1978             1978
Bjørn Tore Aasheim                                                                           1979             1979
Bjørn Breilid                                                                                         1983      –     1994
Dag Wolf                                                                                               1986             1986
Gunnar Bergstrøm                                                                              1987             1987
Jon Arve Knutsen                                                                                1987             1987
’Jansen’                                                                                                1989             1989
Bjørn Tore Hommelsund                                                                  1989              1989
Chlaes                                                                                                  1991              1991
Arne Myksvoll                                                                                       1993              1993